ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЦИ НА ЗДРАВЕН УЕБСАЙТ
за посредническа дейност

Сътрудник за посредническа дейност

Здравен уебсайт търси сътрудници за посредническа дейност.

Нашият идеален сътрудник е позитивен, амбициозен и комуникативен.

Той не е човек, който иска да седи по 8 часа, всеки ден в офис срещу някаква заплата за "проседяното" време.

Нашият идеален сътрудник предпочита сам да определя кога и колко ще работи и очаква добро заплащане за труда и уменията си.

Опит в продажбите и/или в областта на здравеопазването и здравното осигуряване са препоръчителни, но съвсем не са задължителни.

Задължителни са интерес и желание. Не пропускай тази възможност! Пиши ни и ние ще те информираме за всичко и ще ти изпратим цялата необходима информация.

Подписвайки договор за посредническа дейност с нас, не дължиш нищо и нищо не губиш, можеш само да печелиш!

Система за възнаграждение

Всеки сътрудник на Здравен уебсайт по договор за посредническа дейност, печели процент върху сумата за всяка привлечена от него реклама в Здравен уебсайт. Системата за възнаграждение предвижда 2 категории заплащане - 10% и 20%.

I категория заплащане - 10%
Първоначално процентът на сътрудниците е 10% върху сумата за всяка привлечена реклама в Здравен уебсайт.

II категория заплащане - 20%
Когато сумата на всички привлечени реклами от сътрудника надвиши 7000 лева, заплащането се увеличава на 20% за всяка следваща привлечена реклама.

Например: Ако за първата седмица сътрудникът проведе 3-4 срещи и привлече 1 реклама на банер и 4 рекламни страници на обща стойност 2160 лева, печели 10% върху сумата - 216 лева. След преминаване към следващата категория заплащане (20%), за същата работа, сътрудникът ще получи не 216 лева, а 432 лева.

Пиши ни, за да те информираме и да ти изпратим необходимите материали: zdravenwebsite@abv.bg