Здравни права

здравни права

Здравни права

В модула вижте: Какви са моите права като пациент? Европейска харта за правата на пациентите. Право на достъпна медицинска помощ. Възстановяване на здравноосигурителни права. Европейска здравноосигурителна карта - какви права ми дава при пребиваване в страна членка на Европейския съюз? Закон за здравето. Закон за храните.

Направи своя избор

НАЧАЛО РУБРИКИ

Препоръчано от Здравен сайт