Sad girl and her mother visiting doctor in clinics

Имунизации и реимунизации

Какви задължителни профилактични имунизации и реимунизации се извършват? Кога трябва да заведа детето си на ваксина?

Задължителни имунизации и реимунизации

Задължителните ваксини са определени в Имунизационен календар на Република България.

При всички здравноосигурени лица с избран личен лекар задължителните имунизации и реимунизации се извършват от личния лекар след преглед в деня на ваксинирането и са безплатни за пациента. 

За здравноосигурени лица, които не са избрали личен лекар, задължителните имунизации и реимунизации могат да бъдат извършени безплатно в имунизационния кабинет на всяка Регионална здравна инспекция в областните градове.

Съгласно имунизационния календар, в България се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст, както следва:

Имунизации

Всички новородени се имунизират с ваксина срещу туберкулоза (БЦЖ) и срещу хепатит Б до изписването им от родилния дом;

От втори, трети и четвърти месец децата се ваксинират срещу:
дифтерия,
тетанус,
коклюш,
полиомиелит,
хемофилус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции, както и срещу
хепатит Б, ако ваксината срещу хепатит Б е в състава на многокомпонентна ваксина;
Ако хепатит Б ваксината не е в състава на многокомпонентна ваксина, втора доза се прилага от първия месец и трета доза от шестия месец;

Между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията (ваксина срещу туберкулоза) в родилния дом, се поставя БЦЖ ваксина след отрицателна туберкулинова проба;

От тринадесетия месец децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит.

Реимунизации

От дванадесетия месец - реимунизация срещу пневмококови инфекции, но не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием;

От шестнадесетия месец - реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б инфекции, но не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием;

На 6 годишна възраст - реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит;

На 7 годишна възраст - реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба;

На 11 годишна възраст - реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба;

На 12 годишна възраст - реимунизация срещу морбили, рубеола и паротит и реимунизация срещу тетанус и дифтерия;

При навършване на 25 години, както и на всеки 10 години след това - реимунизация срещу тетанус и дифтерия.

Препоръчителни имунизации

Препоръчителни имунизации се извършват по желание на пациента срещу заплащане.

Прилагат се на: 

♦ пътуващи в региони, в които съществува повишен риск от заразяване с определени ваксинопредотвратими инфекции; 

♦ в региони, ендемични за дадените заболявания;

♦ на  лица в неимунизационна възраст с придружаващи заболявания и повишен риск от заразяване и др.

Тук се включват ваксини срещу: хепатит А, хепатит Б, грип, коремен тиф, бяс, жълта треска, ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) и с намалено антигенно съдържание на дифтерийната компонента, срещу морбили, паротит, рубеола, срещу менингококови, пневмококови, ротавирусни, хемофилус тип Б инфекции, инфекции с човешки папиломен вирус и др.

Източник: Сайт на Министерство на здравеопазването

Вижте още от Zdraven website

Направи своя избор

НАЧАЛО СЪВЕТИ