zdraven-website-lechenie-v-chujbina

Лечение в чужбина

Какви са възможностите на българските граждани за лечение в чужбина? Как мога да кандидатствам за финансиране на лечението?

Процедури за финансиране на лечение в чужбина

Всеки български гражданин има възможност да кандидатства за финансиране и съфинансиране на лечение в чужбина. Два нормативни акта предвиждат процедури по финансиране - Закон за здравето и Директива на Европейския съюз.

Закон за здравето

В Закона за здравето са предвидени две процедури за финансиране на лечение в чужбина в зависимост от възрастта на пациента:
- за лица под 18 г. - към център „Фонд за лечение на деца“;
- за лица над 18 г. - към Комисията за лечение в чужбина.

Директива 2011/24/ЕС за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Директивата дава възможност за възстановяване на разходи за здравно обслужване в друга страна от ЕС до позволения праг на финансиране за български граждани без значение от възрастта.

Как да изберете процедура

Посочените нормативни уредби предвиждат различни възможности за финансиране на лечението. Основните критерии за избор на подходяща процедура са: вида на заболяването, предлага ли се лечение в България, имате ли информация за лечебно заведение в чужбина, което провежда надеждно лечение, каква е възрастта на пациента, каква част от разходите ще бъдат възстановени, необходимо ли е предварително разрешение и др.

Лечение в чужбина на лица над 18 години

Финансирането на лечение на пълнолетни граждани в чужбина по Закона за здравето се ръководи от Комисията за лечение в чужбина.

Според закона, се финансират единствено лечения, които не се предлагат в България.

Процедурата изисква предварително разрешение за лечението.

Процедурата по кандидатстване за финансиране или съфинансиране на лечение в чужбина, започва с подаване на заявление и приложени документи до председателя на Комисията за лечение в чужбина.

Важна част от документите е медицинската документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза; проведеното до момента на подаване на заявлението лечение; епикризи; становища, заключения, мнения, препоръки на медицински специалисти относно състоянието и необходимите действия. Важно е документите да са издадени преди не повече от 6 месеца!

Когато има приложена оферта от лечебно заведение в чужбина, тя трябва да съдържа лого на лечебното заведение, разбивка на разходите, период за провеждане на лечението, евентуална дата за хоспитализацията, банкови атрибути.

Лечение в чужбина на лица под 18 години

Процедурата за финансиране на лечение на лица под 18 години по Закона за здравето се провежда при специални правила пред център "Фонд за лечение на деца". Фондът е създаден да подпомага финансово и организационно деца, които се нуждаят от диагностични и лечебни процедури в чужбина и в България. Възможностите за финансиране на лечение на деца очаквайте в отделна публикация на Здравен уебсайт.

Възстановяване на разходи по Директива 2011/24/ЕС за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Размерът на средствата, които се възстановяват е до конкретния позволен праг на финансиране.

Когато лечението се предлага в България, финансирането възлиза на съответната сума, отпускана за такова лечение по клинични пътеки в България.

Директивата на ЕС  урежда достъпа и възстановяването на разходи за здравно обслужване в друга страна от ЕС.

Право на финансиране имат лица без значение от възрастта. Могат да бъдат финансирани услуги по лечение, независимо дали се предоставят в България.

Вижте още от Zdraven website

Направи своя избор

НАЧАЛО СЪВЕТИ