европейска здравноосигурителна карта

Европейска здравноосигурителна карта

Как българските граждани могат да ползват медицинска помощ при пребиваване или престой в държава от Обединена Европа

Европейска здравноосигурителна карта

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) се издава на европейски граждани, които пътуват в рамките на Обединена Европа. Това са държавите от Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария.

Издаване на картата се препоръчва за граждани, които пътуват или пребивават в останалите държави от ЕС. При необходимост те ще могат да ползват медицинска помощ.

Картата е идентична и има еднакви технически характеристики. Всяка държава отговаря за издаването и разпространението й на своята територия.

Защо да заявя издаване на европейска здравна карта?

Целта на европейската здравноосигурителна карта е да облекчава процедурата при получаване на медицинска помощ от европейски граждани, които се намират на територията на Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария.

Здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна помощ - медицинска и дентална, според законодателството на съответната държава на територията, на която се намират.

В тези случаи медицинската помощ, получена от чуждите лечебни заведения или лекари е за сметка на Националната здравноосигурителна каса.

Издаване на картата

Институцията, която отговаря за издаване на ЕЗОК за България е Националната здравноосигурителна каса.  Всеки български гражданин с непрекъснати здравноосигурителни права може да заяви издаване на ЕЗОК.

Европейска здравноосигурителна карта е безплатна.

Срокът за издаване е 15 календарни дни.

За издаването на картата се подава заявление - лично или от упълномощено лице, като се представя задължително лична карта.

За лица до 16 г, които нямат лична карта, се представят акт за раждане и личната карта на единия от родителите.

Mожете да подадете заявление за eвропейска здравноосигурителна карта на тези адреси>

Какви са здравноосигурителните права в Обединена Европа

♦ Правото на медицинска помощ в ЕС зависи от непрекъснатите здравноосигурителни права на гражданите.

♦ Медицинската помощ в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, за сметка на Националната здравноосигурителна каса може да бъде получена само от лечебни заведения или лекари, работещи с договор към обществената система на здравеопазване в съответната държава.

♦ Когато местното законодателство предвижда собствените осигурени граждани да заплащат потребителска такса това се прилага и спрямо другите европейски граждани. Същото правило важи и когато е предвидено доплащане за медицинска помощ. Тези суми са за сметка на осигуреното лице.

♦ При необходимост от болнична помощ, компетентната здравноосигурителна институция заплаща в чужбина само стойността на влизащите в здравноосигурителния пакет медицински грижи. Транспортните разходи, разходите за хотел, за придружител и др. се заплащат от осигуреното лице.

♦ Кога медицинската помощ, получена от чужди лечебни заведения или лекари е за сметка на Националната здравноосигурителна каса?

Когато бъде представен валиден удостоверителен документ за наличие на непрекъснати права в България. Такъв документ е Европейска здравноосигурителна карта или Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.

♦ Възстановяват ли се разходите когато се наложи ползване на медицинска помощ от публичния здравноосигурителен пакет срещу заплащане?

При определени условия НЗОК може да възстанови направения в чужбина разход след завръщане в България.

Срок на валидност на Европейската здравноосигурителна карта

Картата се издава от Националната здравноосигурителна каса и е със срок на валидност 1 година.

За пенсионери срокът е 10 години, а за лица до 18 години - 5 години или до навършване на 18 години на лицето.

Подновяване на европейската здравноосигурителна карта може да стане 1 месец преди изтичане на крайния срок.

Вижте още от Zdraven website

Направи своя избор

НАЧАЛО ПРАВА