plashtane-na-zdravni-vnoski-zdraven-website

Плащане на здравните вноски

Какви здравни вноски дължа? Определи техния размер. Плати здравните си осигуровки в НАП. Как да платиш вноските си без такса?

Задължително здравно осигуряване. Правна уредба

Уредено е в Закона за здравното осигуряване. Съгласно закона, здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки. Здравното осигуряване е задължително и доброволно. Задължителното здравно осигуряване предоставя пакет от здравни дейности.

Какъв е размерът на здравната вноска?

Събирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски се осъществява от Национална агенция за приходите (НАП). Размерът на здравната вноска се определя всяка година със Закона за бюджета на НЗОК. Вноската се определя като процент от осигурителния доход.

И за тази  година здравната вноска продължава да е в размер на 8 процента от осигурителния доход.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се промени от 560 лева за 2019 година, 610 лева за 2020 година на 650 лева за 2021 година.

Безработните, които не получават обезщетение за безработица, дължат минимална месечна здравноосигурителна вноска в размер на 26 лева (за 2020 година размерът на дължимата вноска беше 24,40 лв., а за 2019 година - 22,40 лв.)

Срок за внасяне на здравните вноски

Срокът за внасяне на здравните вноски е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Например ако дължиш здравна вноска за месец януари, трябва да я внесеш до 25 февруари. След тази дата се дължи лихва.

Направи справка колко точно дължиш за здравно осигуряване ТУК>

Как мога да платя вноските?

Вноската се внася по сметка на териториалната дирекция на НАП.

Здравноосигурителните вноски могат да се платят по 4 начина:

- по банков път;

- с пощенски запис;

- по интернет;

- на банково гише в офис на НАП.

При плащане на банково гише в офиса на НАП по постоянен адрес - не се събират такси от банката за плащане на здравни вноски от физическо лице (освен ако е едноличен търговец).

Вижте още от Zdraven website

Направи своя избор

НАЧАЛО ОСИГУРЯВАНЕ