auto-zdraven-website c

Какво трябва да съдържа аптечката на автомобила

Какво трябва да съдържа аптечката на автомобила? Какви лекарствени средства да купя за автоаптечката? 

Трябва ли всеки автомобил да е снабден с аптечка? Какво трябва да съдържа аптечката на вашия автомобил?

Всяко пътуване може да ни изправи пред различни ситуации и предизвикателства, затова е необходимо да разполагаме с най-необходимите средства за първа помощ. Тези средства са предвидени в Инструкция, издадено от Министъра на здравеопазването.

Съгласно разпоредбите на Зaĸoна зa движeниe пo пътищaтa, всички пpeвoзни cpeдcтвa тpябвa дa са oбopyдвaни с aптeчĸa, пoжapoгacитeл, cвeтлooтpaзитeлнa жилeтĸa и триъгълник. 

Вижте Инструкцията, издадена от Министъра на здравеопазването, в която е изброено какво трябва да съдържа аптечката на вашия автомобил.

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 20.02.2008 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства

Обн. - ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.

Издадена от Министъра на здравеопазването

Чл. 1.(1) Аптечките на движещите се по пътя три- и четириколесни моторни превозни средства съдържат:
1. еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх, 5 см/1 м) - 1 брой;
2. марлен бинт, 5 см/5 м - 2 броя;
3. марлен бинт, 8 см/5 м - 2 броя;
4. марлен бинт, 10 см/5 м - 2 броя;
5. пакет медицински памук, 25 г - 1 брой;
6. стерилни превръзки за повърхностни рани, 10 см/10 см - 4 броя;
7. стерилни превръзки за повърхностни рани, 40 см/60 см - 1 брой;
8. пластири за рани, 3 см/6 см х 4 броя - 2 броя опаковки;
9. адхезивен пластир за прикрепване на превръзка, 2,5 см/2,5 м - 1 брой;
10. триъгълна кърпа, 96 см/96 см/136 см - 2 броя;
11. стерилни полиетиленови ръкавици, голям размер - 2 чифта;
12. разтвор на водна основа, подходящ за дезинфекция на ръце и раневи повърхности - 200 мл;
13. безопасни игли - 6 броя;
14. ножица с тъпи върхове - 1 брой;
15. уред за обдишване - 1 брой.
(2) Всички медицински изделия, посочени в ал. 1, следва да са в срок на годност.

Чл. 2.(1) Аптечките на автомобили, предназначени за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане без мястото на водача, съдържат двойно количество от превързочните и помощните материали, посочени в чл. 1, ал. 1.
(2) Аптечките на автомобили, предназначени за превозване на пътници с повече от 30 места за сядане без мястото на водача, съдържат тройно количество от превързочните и помощните материали, посочени в чл. 1,
ал. 1.

Чл. 3. Съдържанието на аптечките се поставя в подходяща чанта, която позволява правилното съхранение на превързочните и помощните материали, обозначена с надпис "Аптечка".


Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Тази инструкция се издава на основание чл. 139, ал. 2, т. 2 и § 11, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за движението по пътищата и отменя Инструкция № 2 от 1997 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства (ДВ, бр. 51 от 1997 г.).

Не забравяйте да проверявате аптечката на автомобила си, дали медицинските изделия са в срок на годност! Ако се налага, ги заменете с нови.

Вижте още от Zdraven website

Направи своя избор

НАЧАЛО ЛЕАРСТВА