лекарства

Информация за лекарства

Тук ще намерите информация за лекарствата - състав, производител, действие, противопоказания и др. Ако искате да се информирате за някое лекарство, вижте какво да направите...

Изпълнителна Агенция по лекарствата

Изпълнителната агенция по лекарствата поддържа на сайта си продуктова информация за лекарствата, разрешени за употреба в Република България. За Ваше улеснение сме създали необходимите препратки по-долу в публикацията.

Всяко лекарство има листовка за пациента, която трябва да присъства в неговата опаковка и кратка информация за продукта. Изберете дали искате да прочетете Листовката за пациента или Кратка информация на продукта.

Как да намерите търсената информация

Когато се нуждаете от информация за лекарствен продукт - можете да търсите както в Листовки за пациента, така и в Кратка информация за продуктите.

И на двете места информацията е представена по азбучен ред.

Изберете първата буква от наименованието на лекарството и го намерете в таблицата.

Информацията, която търсите е в последната колона - съответно ЛП (когато търсите в Листовки за пациента) и КХП (когато търсите в Кратките характеристики на лекарствените продукти).

Листовка за пациента

Съгласно точка 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина "листовка за пациента" е листовка, съдържаща информация за потребителя, която съпровожда лекарствения продукт.

Опаковката на лекарствен продукт се състои от първична и/или вторична опаковка и от листовка за пациента. Информацията върху опаковките и в листовката на лекарствен продукт трябва да е в пълно съответствие с данните в кратката характеристика на продукта.

Вижте Листовки за пациента на разрешени за употреба лекарствени продукти  ТУК>

Кратка характеристика

Кратката характеристика на продукта съдържа информация относно: наименованието на лекарствения продукт, количество на активното вещество, лекарствена форма, дозировка и начин на приложение при възрастни и при деца, противопоказания, специални предупреждения и предпазни мерки при употреба, взаимодействия с други лекарствени продукти или други форми на взаимодействия, употреба при бременност или кърмене, въздействие върху способността за шофиране и работа с машини, нежелани лекарствени реакции, основни несъвместимости, срок на годност и други.

Вижте Кратки характеристики на разрешени за употреба лекарствени продукти  ТУК>

Вижте още от Zdraven website

Направи своя избор

НАЧАЛО ЛЕАРСТВА